woensdag 31 december 2014

Everyone a prosperous and blessed 2015 - Iedereen een voorspoedig en gezegend 2015

Everyone a prosperous and blessed 2015 in which JESUS Christ is Lord, despite the presence of Satan and his evil Vatican NWO!

Iedereen een voorspoedig en gezegend 2015 waarin JEZUS Christus HEER is, ondanks de aanwezigheid van Satan en zijn boze Vaticaanse NWO! 

2 opmerkingen:

Zie: HTML-tags in reacties toepassen en open met deze link een nieuw tabblad of nieuwe pagina om de aanwijzingen te kunnen raadplegen.